Trends & Ontwikkelingen

Nederland is een sportland én een land dat ondernemend is op sportgebied. Door sociaal-economische en demografische veranderingen met technologische ontwikkelingen is de sportsector een groeimarkt. Het is daarnaast een sector die openstaat voor nieuwe innovaties, en die door de combinatie van mode en functie snel is overgegaan in een consumentgeoriënteerde industrie. Technologische ontwikkelingen op het gebied van voeding-, materiaal-, informatie- en biotechnologie, in combinatie met human factors (ergonomie, gedrag en biomechanica) zijn de belangrijkste drijfveren voor innovaties in Nederland. Met deze combinatie onderscheidt Nederland zich ten opzichte van technologische innovaties in andere landen. Innovatieve toepassingen worden vaak eerst getest en toegepast in de topsport, waarna ze via de markt toegankelijk worden voor de breedtesport. De komende jaren worden veel innovaties verwacht op de gebieden intelligentie en actieve sportproducten, waarbij de gebruiker centraal staat in de productontwikkeling, en nieuwe toepassingen die informatie- en communicatieprocessen tussen sporter, coach en omgeving vergemakkelijken.

Wilt u weten welke trends en ontwikkelingen dat precies zijn? Lees dan snel verder.

Gekleurde kansen

De allochtone bevolkingsgroep en ouderen nemen in aantal toe. Deze doelgroep hebben specifieke wensen en eisen.
 • De vergrijzing doet zich vooral voor onder de jongere ouderen: de vijftigers nemen tot 2010 sterk in omvang toe (baby-boomers) met 40%. Het aantal 65-plussers neemt ook toe maar niet zo snel.
 • De vergrijzing verjongt, ouderen gaan zich jonger voelen en gedragen dan hun werkelijke leeftijd. Oud en jong zijn relatieve begrippen geworden.
 • Groeiende allochtone doelgroep (1e en 2e generatie) met andere behoeften en levensstijlen.
 • Dreigende cultuurkloof in Nedeland

Voorbeelden
 • Stijging actieve seniorreizen van de ANWB.
 • Fernandez frisdrank (zonder koolzuur), populair bij allochtonen die vaak geen frisdrank met koolzuur drinken.
 • Rabobank heeft een bureau diversiteit dat gespecialiseerd is in de allochtone doelgroep.

Consequenties voor de sport
 • Populariteit etnische sportclubs groeit in bepaalde takken van sport.
 • In andere sporttakken juist vermenging van allochtonen en autochtonen leden. 
 • Enorm potentieel ouderen & allochtonen en het huidige georganiseerde sportaanbod sluit hier nog niet voldoende bij aan.
 • Ouderen zijn vooral op zoek naar sporten & activiteiten die tot een hoge leeftijd uitgevoerd kunnen worden en een sociaal karakter hebben.
 • Innovatie in de sport nodig om in te spelen op nieuwe behoeften (bijvoorbeeld met evenementen).

De grillige consument

Levensloop steeds minder voorspelbaar (hokjesgeest verdwijnt) en mensen willen zelf invulling geven aan hun leven. Zij willen hun eigen identiteit bepalen en niet tot de massa behoren. 
 • Traditionele familiestructuren verdwijnen.
 • Geen vaste levensloop.
 • Enorme keuzevrijheid op allerlei gebieden.
 • Vervluchting vrije tijd. 
 • Vergrijzing verjongt. 
 • Jeugd sneller volwassen. 
 • Onvoorspelbaar consumentengedrag & vrijetijdsbestedingspatroon. 
 • Zapp-cultuur.

Voorbeelden
 • Adventure 50 plus, avontuurlijke reizen voor 50 plussers naar Nepal, India, Zuid-Amerika.
 • Golfbanen zonder GVB/kledingregels bijvoorbeeld Burggolf.
 • Haute couture voor kleuters.

Consequenties voor de sport
 • Maatwerk nodig om sporter/vrijwilliger aan te trekken en vast te houden.
 • Kennis over behoefte/gedrag sporters cruciaal.
 • Vervaging grenzen van de sport - mix van sport en sportgerelateerde activiteiten.
 • Groei sportvakantie markt & avontuurlijke sporten.
 • Sporters zoeken steeds vaker korte termijn verbindingen zonder verplichtingen, bijvoorbeeld een loopgroep ter voorbereiding van een marathon.

Hard van buiten, zacht van binnen

Onzekerheid over veiligheid van de buitenwereld neemt toe en traditionele structuren veranderen. Daarom neemt de behoefte aan warmte en geborgenheid toe. Dit vindt men dichtbij huis en in bekende kring.
 • Verharding van de samenleving.
 • Buurt en familie belangrijk
 • Besef afhankelijkheid individu van de groep (gemeenschapszin): einde IK-tijdperk. 
 • Volkscultuur - gezelligheid.
 • Nationale trots.
 • Dicht-bij-huis concepten = Local village.
 • Connecting people: communicatie (fysiek en on-line) wordt steeds belangrijker.

Voorbeelden
 • Kleinschaligheid: De kaasboer om de hoek vs. de grote Albert Heijn.
 • Buurtenonline.nl & schoolbank.nl.
 • Het oranjegevoel.
 • Terug naar de stamppot met Unox rookworst.

Consequenties voor de sport
 • Vereniging als buurtsuper vs. het commerciële sportcentrum.
 • Sociale reden voor lidmaatschap: tijd doorbrengen met vrienden en familie.
 • Topsporters als nationale trots.
 • Persoonlijk contact is belangrijk - kennis van leden.
 • Lokale samenwerkingsverbanden (verenigingen, bedrijven) benutten om beter aanbod te kunnen bieden en aan te sluiten bij het dicht-bij-huis gevoel.

Kapers op de kust: "Eat or be eaten"

Gevestigde orde wordt bedreigd vanuit onverwachte hoek en wordt gedwongen zich aan te passen.
 • Door nieuwe aanbieders worden product- en dienstencategorieën opgerekt.
 • Nieuwe concurrentie uit onverwachte hoek.
 • Merkwaarde steeds belangrijker om klanten aan je te binden.

Voorbeelden
 • Virgin actief in diverse categorieën zoals kleding, healthclubs, muziek, vliegreizen, etc.
 • Routemobiel valt ANWB aan.
 • EasyJet gooit business model vliegtuigindustrie omver.
 • Winkelen via internet: Wehkamp.
 • Bol.com.
 • E-bay.nl.
 • Enorme opkomst "Gaming" in Azië, Sony's Eye Toy.

Consequenties voor de sport
 • De sport- en bewegingsmarkt wordt groter, gedifferentieerder en complexer.
 • Veel alternatief sportaanbod, vooral van commerciële sportcentra (bijvoorbeeld nationale fitness cheque), ANWB en aanbod in vele andere hybride vormen (bijvoorbeeld Aart Stigter Loopvereniging).
 • Er vindt een vermenging plaats van sport, recreatie en bewegingsactiviteiten (bijvoorbeeld Beach Soccer).

Nederland is klein, denk groot

In Nederland is ruimte gebrek.
 • De verstedelijking van Nederland legt een zware druk op de beschikbaarheid van ruimte.
 • Transportsector moet op zoek naar nieuwe wegen.
 • Fileproblematiek.
 • Groene hart onder druk.

Voorbeelden
 • In de Randstad is te weinig bos voor het aantal inwoners.
 • Tekort aan woningen met name in de Randstad.
 • HSL, Betuwelijn.
 • Toename flexibele werktijden en werkplekken.

Consequenties voor de sport
 • Groei verenigingen is vaak beperkt door bij ruimtegebrek.
 • Gedwongen verhuizingen accommodaties (buiten de stad).
 • Efficiënte benutting faciliteiten noodzakelijk voor locatieprobleem verenigingen: multi-functionele voorzieningen en clustering van voorzieningen.
 • Deze trend stimuleert samenwerking georganiseerde sport met bedrijven en overheid

Ongezonde taboes

Een gezonde levensstijl is eigen verantwoordelijkheid. Daardoor zijn roken, ongezond eten en drink and drive steeds meer taboe binnen onze samenleving.
 • Je bent wat je eet is het motto.
 • Samenleving stimuleert niet alleen een gezonde leefstijl maar keurt ongezonde levensstijlen openlijk af.
 • Veel bedrijven stimuleren beweging & gezond eten: meer beweging van werknemers leidt tot minder ziekteverzuim.
 • Obesitas wordt maatschappelijk probleem.
 • Focus op preventie.

Voorbeelden
 • Verzekeringen bieden kortingen op abonnementen sportscholen of hebben hun eigen fitnessclubs (Achmea Health Center).
 • Roken wordt steeds meer verboden en afgekeurd.
 • Vergoeding Becel Pro Active door VGZ.
 • Fit-Inn, organisaties van fitnessclubs die in bedrijfspanden gevestigd zijn.

Consequenties voor de sport
 • Gezondheid en conditie belangrijkste reden om te sporten.
 • Sport wordt gezien als een maatschappelijk nut en daarom sterk gestimuleerd.
 • Opkomst sport in bedrijfsleven.

Terugtrekkende overheid maar nog een boek vol regels

Overheid wil marktwerking, maar handhaaft vele strenge regels met name op het gebied van veiligheid.
 • Terugtrekkende overheid in sectoren als media en energie.
 • Verzorgingstaken steeds meer uitbesteed aan (semi-)commerciële instellingen zoals zorg, onderwijs en sport.
 • Strengere eisen ten aanzien van kinderopvang, horeca, milieu en accommodatie.
 • Europese richtlijnen brengen meer regels met zich mee.

Voorbeelden
 • Horeca vergunning moeilijk te krijgen en te behouden.
 • Privatisering gezondheidszorg.

Consequenties voor de sport
 • Steeds strengere eisen zijn een dreiging voor de georganiseerde sport: Het wordt steeds lastiger om gekwalificeerde vrijwilligers te vinden (vooral bestuurlijk) met de juiste diploma's en kwalificaties.
 • Hierdoor is het moeilijker om additionele diensten te bieden als kinderopvang.
 • Sport krijgt meer te maken met wet- en regelgeving op allerlei terreinen en raakt steeds meer vervlochten met andere terreinen zoals welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, recreatie en ruimtelijke ordening.
 • Deze trend biedt tevens de georganiseerde sport de mogelijkheid om de sport te professionaliseren en de kwaliteitseisen te verhogen.

Tijd als kostenpost

Meer mensen hebben steeds minder tijd voor dingen.
 • Deze trend geldt vooral voor de leeftijdscategorie 20-50 jaar en hun kinderen.
 • Tijd is een schaars goed geworden.
 • De consument stelt hoge kwaliteitseisen: "Omdat ik het waard ben"
 • Vervluchting van de vrije tijd: De beschikbare tijd en geld wordt over steeds meer goederen en activiteiten uitgesmeerd. Men doet van alles maar vaak gedurende een korte periode.
 • Gemak als belangrijk keuzemedium.
 • Last minute planning.
 • One stop shopping.

Voorbeelden
 • Innovatie technologie om tijd en kosten te besparen, bijv: Albert.nl, internet bankieren, instantmaaltijden, fitnessles vanaf pc.
 • Toename aanbod last minute (weekendje weg, vluchten, ect.).
 • Albert Heijn heeft in verschillende filialen naast voedingsmiddelen ook een ticket service, stomerij en een apotheek

Consequenties voor de sport
 • Flexibiliteit sportaanbod noodzakelijk, men wil sporten wanneer het hen uitkomt. 
 • Sporter is bereid te betalen voor hoge kwaliteit van het sportaanbod.
 • Professionalisering van de recreatie industrie.
 • Professionalisering van de sport vanwege kwaliteitseisen (op het gebied van accommodaties, bestuur).
 • Hogere eisen aan aanbod vrijwilligerswerk
 • Sporters steeds meer op zoek naar one stop shopping.

Welness: Een gezonde geest in een gezond lichaam

Deze trend gaat verder dan gezondheid en bewegen, het gaat om de juiste balans in het leven
 • Genieten van het leven is waar het om gaat!
 • Kwaliteit van het leven verhogen - Het gaat om de kwaliteit in plaats van kwantiteit.
 • Vercommercialisering van het goed voelen: van food tot reizen tot en met vitaminepreparaten.
 • Innovatie op het gebied van voeding/faciliteiten.
 • Opkomst fitness centers met sport & ontspanning onder een dak.
 • Reactie op mentale ziektes als overspannendheid, burn-out, depressie, slapeloosheid: consument wil ontstressen.
 • Opkomst bio-producten.
 • Spiritualiteit, zingeving.
 • Personal coaching.

Voorbeelden
 • Tijdschriften zoals Zin & Linda.
 • Fitness Centrum All Sports Amstelveen.
 • Hotels met Welness Centra: bijvoorbeeld Hilton.

Consequenties voor de sport
 • Sporter wil niet alleen sporten, maar ook beleven: sociale redenen, ontspanning, ontsnappen aan het leven van alledag, ontlading.
 • Mix van sport- en sportgerelateerde activiteiten.
 • Sport wordt spel & fun: "Play" van Nike.
 • Klassieke sportaanbod focust voornamelijk op fysieke inspanning en voldoet onvoldoende aan bovenstaande ontwikkeling.

Werkzaamheden aan SK-website

Beste bezoekers van onze website, U zult gemerkt hebben dat de laatste periode de website iets minder frequent bijgehouden wordt. Dit komt door het feit dat we achter de schermen heel druk bezig zijn met de vormgeving en voorbereiding van een nieuwe website. Vandaar dat we tot nader order geen content bijwerken. Mocht u zaken hebben die gepubliceerd moeten/kunnen worden in onze evenementenkalender, dan kunt u deze mailen naar info@sport-koepel.nl. Wij hopen op uw begrip!  :: Lees meer
 

9e Mastermate Divema AvondWandelVierdaagse komt eraan!

Mei lijkt nog heel ver weg maar stiekem is het alweer bijna zover, de 9e editie van de Mastermate Divema AvondWandelVierdaagse 2019. Ook dit jaar gaan we weer lopen en dat doen we van 20 mei tot en met 24 mei. Deze hele week kunt u weer meelopen met het gezelligste wandelevenement van het jaar! Iedere dag prachtige routes van 5 en/of 10 kilometer door de eigen gemeente en onderweg nog een heerlijke versnapering. Ook dit jaar is de startlocatie en dit jaar gaan we starten vanaf de Schemerpit te Volendam en voor onze lopers van buitenaf, dit is het clubhuis van Tafeltennisvereniging Victory'55. Gelegen op het tennispark van Tennisvereniging Dijkzicht. U kunt zich vanaf heden weer hiervoor aanmelden via de voorinschrijving. U kunt zich zowel via het loket van Sport-Koepel inschrijven als via een online inschrijfformulier. Klik snel verder voor deze link! :: Lees meer