Overlegvormen

Sport-Koepel is een groot voorstander van een integrale aanpak. Alle partijen die iets kunnen en willen bijdragen zijn van harte welkom. Om die integrale aanpak te bewerkstelligen werkt Sport-Koepel veel samen. Hetzij in overleggen of in samenwerkingsverbanden.

Sport-Koepel is betrokken bij de volgende overlegvorm:
 • Brede Schooloverleg Piramide en Trimaran Edam
 • CCO (Cruijff Court Overleg)
 • FOC (Functioneel Overleg Combinatiefunctionarissen Edam-Volendam)
 • Kerngroep Alcoholontmoediging & Drugspreventie
 • Lokale Omroep Volendam Edam - PBO Raad
 • Sportplatform Edam-Volendam
 • 65+ Netwerkoverleg
 • WMO/Sportoverleg

Sport-Koepel is betrokken bij de volgende samenwerkingsverbanden:
 • Samenwerkingsverband FC Volendam / Kidsclub FC Volendam / Sport-Koepel 
 • Samenwerkingsverband Kidsclub FC Volendam / PX Volendam / Sport-Koepel 
 • Samenwerkingsverband Veiligheid4all / Sport-Koepel

Sport-Koepel en de Privacy Wetgeving (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 dienen alle organisaties in Nederland, dus bedrijven, gemeenten, banken, zorginstellingen, maar ook alle stichtingen en sportverenigingen te voldoen aan de Europese regels over het beschermen van privacygevoelige gegevens van haar werknemers, leden, klanten, etc. In het kort betekent het dat we niet zonder toestemming namen en adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en foto's mogen plaatsen in onze administratie, op de website, in de NIVO en/of op Social Media (Facebook, Instagram, Twitter, etc.). Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en middels zowel een privacyverklaring op onze website als een privacy policy willen wij u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Lees snel verder.  :: Lees meer
 

Mastermate Avondvierdaagse Volendam komt er aan!

Met het oog op een grotere ‘mooi-weer-kans’ wordt dit wandelspektakel voor jong en oud georganiseerd van 28 mei t/m 1 juni (in plaats van in september). Ook nieuw: het is nu eigenlijk een vijfdaagse geworden! Dus ben je 1 avond verhinderd? Geeft niks! Je kunt deze avond op 1 juni inhalen en zo tóch het Vierdaagse kruisje bemachtigen! Dus spoor al je vrienden, buren en familie en wandel gezellig mee! We hebben voor iedere avond mooie routes van 5 of 10 kilometer. Start: vanuit De Schemerpit (Victory’55), Westerven 43, Volendam tussen 15.30 en 18.30 uur. Kosten: voorinschrijving € 2,50 / na-inschrijving € 3,50. Alle deelnemers ontvangen na afloop het officiële Avondvierdaagse kruisje. Met je startnummer zijn leuke prijzen te winnen op de laatste avond. Je kunt je op de eerste avond aanmelden, maar ook nú al: tussen 09.30 en 12.00 uur in Sporthal Opperdam of via aanmelden@sport-koepel.nl; zie ook www.nloopie.nl :: Lees meer