Volop ontwikkeling binnen het Kenniscentrum Talent Edam-Volendam

"Sinds begin september krijgen de leerlingen in Edam bij de Nieuwe School en De Trimaran volgens de KTEV-visie bewegingsonderwijs. Het centrale doel daarbij is de brede motorische ontwikkeling van het kind en daarvoor werken we niet alleen met bestaande methodieken maar hebben daar ook het Athletic Skills Model aan toegevoegd. Dit is verenigd in één KTEV-vakwerkplan en dat vakwerkplan zijn we aan het implementeren in onze gemeente. Niet alleen in Edam bij de genoemde scholen maar ook in de Zeevangse kernen is de vakdocent hiermee aan het werk" zo vertelt technisch coördinator van het KTEV, Mathieu Voorthuijzen. "Bijgevoegd een foto van een bewegingsbaan waarmee ik bij mijn klassen in Amsterdam de Basic Movement Skills rollen duikelen en draaien test. Deze bewegingsbaan is dan het vertrekpunt om daarna middels zes lessen aandacht aan deze skills te besteden. Na deze zes lessen gaan we wederom een test doen om de voortgang en ontwikkeling inzichtelijk te maken" zo vertelt Milco Baartscheer, trajectbeleider onderwijs van het KTEV.

"Wat extra leuk dan weer is, is dat ik voor mijn groepen in Edam een andere bewegingsbaan voor dezelfde Basic Movement Skills heb gemaakt en dat we ook daar de voortgang en ontwikkeling inzichtelijk maken en we dus de resultaten met elkaar zouden kunnen gaan vergelijken. De reacties op de lessen vanuit het KTEV-vakwerkplan zijn uit alle lagen van de scholen superpositief" zo vertelt Danny Piet, vakleerkracht bewegingsonderwijs bij De Nieuwe School en De Trimaran.

"Wat mij zo aanspreekt aan het beweeg-/onderwijsconcept vanuit het KTEV is, is dat ongeacht waar je werkzaam bent als vakleerkracht je dus vanuit onze visie en het vakwerkplan kunt werken aan de brede motorische ontwikkeling van het kind. Het is daarom niet voor niets dat we in gesprek zijn met onze regionale collega's van SPURD en Team Sportservice om te kijken of we niet in de gehele provincie vanuit dezelfde visie kunnen gaan werken. Uiteraard rekening houdende daarbij met de 'eigen' lesplannen van de scholen en/of organisaties!" zo licht Johan Molenaar, trajectcoördinator KTEV als afsluiting toe!

Wilt u meer weten over het KTEV? Neem dan eens contact op met Johan Molenaar via 0299-324650 of info@sport-koepel.nl o.v.v. KTEV! Uiteraard kunt u ook een van de genoemde collega's raadplegen

De Sportinstuif komt er weer aan!

Over een week is het weer vakantietijd en zullen we weer de Sportinstuiven organiseren. Maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 oktober zijn we te vinden in Sporthal Opperdam. Donderdag 25 oktober zullen we zowel in de MFA te Oosthuizen en Sporthal Het Bolwerck in Edam te gast zijn en op vrijdag 26 oktober zullen we alleen in Edam te gast zijn.Ook dit keer is Billy's Time Track aanwezig! Dit is een onderdeel waar kinderen van verschillende scholen en leeftijden het tegen elkaar op kunnen nemen op een heuse beweegbaan. Op deze Time Track dienen de kinderen na een oefenronde op de proefbaan een zo’n snel mogelijke tijd neer te zetten. Deze tijd wordt genoteerd en hier krijgen de kinderen een sportdiploma van Billy de Beer voor! Uiteraard hebben we ook de normale programmering voor u! Iedere dag kunt u ergens in de gemeente vanaf 10.00u terecht voor de Sportinstuif.  :: Lees meer
 

Drukke terugkombijeenkomst Project Glashelder!

Het is bijna een traditie voorafgaand aan de Volendammer Kermis; dinsdagavond sloten 18 jonge sportliefhebbers zich in Sporthal Opperdam aan bij Project Glashelder. Daarnaast verlengden nog eens vijftig kinderen hun al eerder ondertekende contract, waarmee zij aangeven geen druppel alcohol te drinken tot het einde van de overeenkomst. Acht deelnemers voltooiden het traject. Leden van HV KRAS/Volendam en Basketbalvereniging Volendam in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar worden hiermee bewust gemaakt van de gevaren van het nuttigen van alcohol op jonge leeftijd. Samen met hun ouders tekenden zij een nieuw contract of verlengde zij hun oude verbintenis. Verschillende prominenten mensen binnen de beide verenigingen houden een oogje in het zeil. :: Lees meer