Gemeente verlengt contract met Sport-Koepel met 12 maanden

De gemeente Edam-Volendam heeft het aflopende contract met Sport-Koepel verlengd met 12 maanden. Dat betekent dat de stichting in elk geval tot 31 juli van het volgend jaar het werk kan blijven doen op het gebied van sportstimulering, sportbuurtwerk en verenigingsondersteuning. “Dit geeft ons weer extra energie en zuurstof, in een onzekere periode”, vertelt Johan Molenaar, operationeel manager van Sport-Koepel. Sport-Koepel werkt sinds haar oprichting in 2009 samen met de gemeente en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een allround sportservice-organisatie met in totaal 9 ijverige (parttime) sportmedewerkers, plus een groot aantal stagiairs. “Het is niet zo dat we volledig afhankelijk van de gemeente zijn maar wel voor een groot deel”, bekent Molenaar.

“We hebben van het College twee weken terug te horen gekregen dat we de komende 12 maanden het werk mogen blijven uitvoeren op basis van het huidige activiteitenprogramma en dat we waar wenselijk in nauw overleg gaan kijken naar aanvullende activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van talentontwikkeling/persoonsvorming, kwetsbare groepen en het aangepast sporten. Dat betekent concreet dat na de zomervakantie de kennismakingslessen, leefstijllessen, sportbuurtwerkactiviteiten en vakantieactiviteiten weer gewoon ingepland gaan worden. Evenals de zevende editie van de Koningsspelen!”
Het College heeft tevens besloten om de komende periode tot medio november 2018 te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van een gemeentelijk sportbedrijf, met daarin het beheer en exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties en de uitvoering van het sportbeleid. Uiteraard volgen we dat traject nauwgezet en zullen we u blijven informeren.

Sportinstuif in de Voorjaarsvakantie

Over een paar weken is het weer zover en dan is het weer Voorjaarsvakantie. Tijdens deze Voorjaarsvakantie organiseren wij zoals altijd weer leuke vakantieactiviteiten in de vorm van de Sportinstuiven. Ook dit jaar zijn we weer te vinden in Sporthal Opperdam te Volendma, Sporthal Het Bolwerck in Edam en de MFA in Oosthuizen. Kijk snel verder bij dit bericht voor de programmering!  :: Lees meer
 

9e editie van het Baltoernooi op 20 februari aanstaande

Op woensdag 20 februari aanstaande, op de woensdag van de Voorjaarsvakantie, organiseren we alweer voor de 9e maal het Baltoernooi. Dit gecombineerde handbal- en voetbaltoernooi is een productie van Sport-Koepel in samenwerking met de Kidsclub van FC Volendam en HV KRAS/Volendam. Teams uit uw groepen 7 en 8 kunnen hieraan deelnemen. Tijdens dit toernooi strijden de teams dus zowel in handbal als in voetbal. Elke wedstrijd bestaat uit twee helften waarbij in de eerste helft handbal wordt gespeeld en in de tweede helft voetbal wordt gespeeld. :: Lees meer