Gemeente verlengt contract met Sport-Koepel met 12 maanden

De gemeente Edam-Volendam heeft het aflopende contract met Sport-Koepel verlengd met 12 maanden. Dat betekent dat de stichting in elk geval tot 31 juli van het volgend jaar het werk kan blijven doen op het gebied van sportstimulering, sportbuurtwerk en verenigingsondersteuning. “Dit geeft ons weer extra energie en zuurstof, in een onzekere periode”, vertelt Johan Molenaar, operationeel manager van Sport-Koepel. Sport-Koepel werkt sinds haar oprichting in 2009 samen met de gemeente en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een allround sportservice-organisatie met in totaal 9 ijverige (parttime) sportmedewerkers, plus een groot aantal stagiairs. “Het is niet zo dat we volledig afhankelijk van de gemeente zijn maar wel voor een groot deel”, bekent Molenaar.

“We hebben van het College twee weken terug te horen gekregen dat we de komende 12 maanden het werk mogen blijven uitvoeren op basis van het huidige activiteitenprogramma en dat we waar wenselijk in nauw overleg gaan kijken naar aanvullende activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van talentontwikkeling/persoonsvorming, kwetsbare groepen en het aangepast sporten. Dat betekent concreet dat na de zomervakantie de kennismakingslessen, leefstijllessen, sportbuurtwerkactiviteiten en vakantieactiviteiten weer gewoon ingepland gaan worden. Evenals de zevende editie van de Koningsspelen!”
Het College heeft tevens besloten om de komende periode tot medio november 2018 te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van een gemeentelijk sportbedrijf, met daarin het beheer en exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties en de uitvoering van het sportbeleid. Uiteraard volgen we dat traject nauwgezet en zullen we u blijven informeren.

Sport-Koepel's Kerstgroet!

Geachte relatie, Op de drempel van het nieuwe jaar wensen wij u hele fijne kerstdagen en een inspirerend, sociaal, sportief en betrokken nieuwjaar toe! Wij danken iedereen voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar en zien uit naar een voortzetting hiervan in 2019! :: Lees meer
 

Sportief wandelen bij AV Edam!

AV Edam gaat vanaf volgend jaar beginnen met een wandelgroep op de maandagmiddag van 14:00u tot 15:00 uur. De eerste wandeltraining begint op maandag 7 januari 2019 en is bedoeld voor mensen die meer in beweging moeten/willen komen en voor mensen die moeite hebben om alleen te wandelen. De wandelgroep zal begeleid worden door de AV Edam trainers Manfred Mooyer en Tini Zwarthoed. De trainingen vinden buiten plaats op de atletiekbaan en na afloop is er voor wie wil koffie/thee. Bij slecht weer is er een mogelijkheid om binnen te trainen! Om te kijken of het wat voor je is kun je wandelen met een 10-rittenkaart voor € 25,-. Daarmee kun je op 10 maandagen (naar eigen inzicht) komen wandelen met koffie/thee na afloop :: Lees meer