Gemeente verlengt contract met Sport-Koepel met zes maanden! Extra zuurstof in een onzekere periode

De gemeente Edam-Volendam heeft het aflopende contract met Sport-Koepel met zes maanden verlengd. Dat betekent dat de stichting in elk geval tot en met 30 juni volgend jaar subsidie krijgt voor het werk dat wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente. ,,Dit geeft weer extra energie en zuurstof, in een onzekere periode”, vertelt operationeel manager Johan Molenaar. 
Sport-Koepel werkt sinds haar oprichting in 2009 samen met de gemeente en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een allround sportservice-organisatie met in totaal zeven ijverige sportmedewerkers, plus een groot aantal stagiaires. ,,Het is niet zo dat we volledig afhankelijk zijn van de gemeente, maar wel voor een groot deel”, bekent Molenaar. ,,We hebben van het College twee weken geleden te horen gekregen dat we de komende maanden het werk mogen blijven uitvoeren op basis van het huidige activiteitenprogramma. Dat betekent concreet dat de kennismakingslessen, leefstijllessen, sportbuurtwerkactiviteiten en sportinstuiven gewoon weer worden ingepland. Evenals de zesde editie van de Koningsspelen.”
Tegen het licht

Voorheen werd het contract tussen Sport-Koepel en de gemeente Edam-Volendam jaarlijks verlengd. ,,Maar nu moet de nieuwe Sportnota nog vastgesteld worden door de gemeenteraad en de vaststelling staat geagendeerd op het Raadsplein van donderdag 14 december aanstaande”, weet Molenaar. ,,Vanwege de gemeentelijke fusie is een groot aantal zaken opnieuw tegen het licht gehouden en dit maakt het wat complexer voor de gemeente. We hebben eind vorig jaar al te horen gekregen dat de manier waarop we altijd hebben samengewerkt sowieso gaat veranderen, vanwege nieuwe regelgeving en financieringsgrondslagen. Tot op heden worden wij gesubsidieerd voor de werkzaamheden die we uitvoeren voor de gemeente, maar dat gaat niet meer als gevolg van nieuw beleid. Hoe de uitvoering van alle activiteiten na 30 juni wordt vormgegeven, is nog iets waarover de gemeente zich op de korte termijn gaat beraden.”

Glashelder
Sport-Koepel is niet meer weg te denken uit de lokale samenleving. De Volendamse sportorganisatie is belangrijk als het gaat om de uitvoering van het sport- en bewegingsbeleid van de gemeente, maar begeeft zich de laatste jaren ook op tal van andere terreinen. Zo geven Molenaar en consorten voorlichtingen op scholen met betrekking tot het maken van gezonde keuzes in de supermarkt en andere leefstijlthema’s zoals het drinken van water, het eten van fruit, etcetera. En ze spelen onder meer een bepalende rol in het alcohol-ontmoedigingsproject binnen de gemeente: Project Glashelder. ,,De gemeente en wij weten wat we aan elkaar hebben”, aldus Molenaar. ,,Sport-Koepel is ingeburgerd binnen de lokale samenleving, heeft zijn weg gevonden in de onderwijsprogramma’s en het verleden wijst uit dat we goed werk leveren. Wij hopen dan ook van harte dat we ook in de toekomst kunnen blijven samenwerken met de gemeente, zodat we kunnen behouden wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd en kunnen uitbouwen wat er nog aan ideeën op de plank ligt.”

Totdat er een definitief besluit is genomen, blijft het voor Sport-Koepel een onzekere periode. ,,Ik vergelijk het met gras zaaien”, vertelt Molenaar. ,,We hebben een veldje omgeploegd en opnieuw bezaaid. Nu staan we op het punt om het figuurtje erin te rijden, maar moeten we afwachten of dat überhaupt kan. Dat is vervelend, maar we moeten gewoon de situatie blijven volgen en geduldig blijven. Wij zijn ervan overtuigd dat we in gezamenlijkheid tot de beste oplossing gaan komen.”


Vooruitblik op Activiteitenblok 12: Leuk om te weten!

Bent u benieuwd naar wat wij allemaal doen? Voor wie we dat allemaal doen? Enzovoorts? In principe kunt u op onze website alle informatie vinden over onze organisatie en het werk wat wij doen. Om extra inzicht daarin te geven willen we onder het mom van 'leuk om te weten' u meenemen in het programma dat voor ons ligt. Het twaalfde activiteitenblok is inmiddels weer aangevangen en in dat blok zullen we weer 65 activiteiten gaan organiseren. Lees snel verder om te zien wat we preces doen in welke week en welke scholen we o.a. bedienen. Heeft u vragen? Dan kunt u natuurlijk geheel vrijblijvend eens contact met ons opnemen.  :: Lees meer
 

Sport-Koepel biedt ondersteuning bij NemassdeBoer Jeugdzaalvoetbal

Vanaf dinsdag 19 september wordt er elke week van 16.00u tot 18.00u in Sporthal de Seinpaal gevoetbald. NemassdeBoer heeft met de RKAV en ZVV deze uren gereserveerd om de jeugdteams van de RKAV in de gelegenheid te stellen lekker in de zaal te voetballen. Het was de eerste speelronde de beurt aan de jongens O9 en O10 en later op de middag voor O13, O14 en O15. Teamnamen als PSV, Ajax, Feyenoord, AZ, Manchester City, Manchester United, Chelsea of Arsenal schallen door de zaal. De selectieteams van FC Volendam of ZVV Volendam zullen hopelijk profijt hebben van een goede begeleiding en opleiding van jeugdspelers. Consulent Sportbuurtwerk Leroy Teunis is ook iedere dinsdag aanwezig om samen met de vrijwilligers er voor te zorgen dat de wedstrijden op tijd en op ordentelijke wijze worden afgewerkt. “Het is leuk om te zien dat jongens die veelal alleen buiten voetballen ook in de zaal goed uit de voeten komen. Kortom, er is voldoende talent aanwezig om de dinsdagmiddag dus zeker de moeite waard om eens te komen kijken”, aldus Leroy Teunis. :: Lees meer