Gemeente verlengt contract met Sport-Koepel met zes maanden! Extra zuurstof in een onzekere periode

De gemeente Edam-Volendam heeft het aflopende contract met Sport-Koepel met zes maanden verlengd. Dat betekent dat de stichting in elk geval tot en met 30 juni volgend jaar subsidie krijgt voor het werk dat wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente. ,,Dit geeft weer extra energie en zuurstof, in een onzekere periode”, vertelt operationeel manager Johan Molenaar. 
Sport-Koepel werkt sinds haar oprichting in 2009 samen met de gemeente en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een allround sportservice-organisatie met in totaal zeven ijverige sportmedewerkers, plus een groot aantal stagiaires. ,,Het is niet zo dat we volledig afhankelijk zijn van de gemeente, maar wel voor een groot deel”, bekent Molenaar. ,,We hebben van het College twee weken geleden te horen gekregen dat we de komende maanden het werk mogen blijven uitvoeren op basis van het huidige activiteitenprogramma. Dat betekent concreet dat de kennismakingslessen, leefstijllessen, sportbuurtwerkactiviteiten en sportinstuiven gewoon weer worden ingepland. Evenals de zesde editie van de Koningsspelen.”
Tegen het licht

Voorheen werd het contract tussen Sport-Koepel en de gemeente Edam-Volendam jaarlijks verlengd. ,,Maar nu moet de nieuwe Sportnota nog vastgesteld worden door de gemeenteraad en de vaststelling staat geagendeerd op het Raadsplein van donderdag 14 december aanstaande”, weet Molenaar. ,,Vanwege de gemeentelijke fusie is een groot aantal zaken opnieuw tegen het licht gehouden en dit maakt het wat complexer voor de gemeente. We hebben eind vorig jaar al te horen gekregen dat de manier waarop we altijd hebben samengewerkt sowieso gaat veranderen, vanwege nieuwe regelgeving en financieringsgrondslagen. Tot op heden worden wij gesubsidieerd voor de werkzaamheden die we uitvoeren voor de gemeente, maar dat gaat niet meer als gevolg van nieuw beleid. Hoe de uitvoering van alle activiteiten na 30 juni wordt vormgegeven, is nog iets waarover de gemeente zich op de korte termijn gaat beraden.”

Glashelder
Sport-Koepel is niet meer weg te denken uit de lokale samenleving. De Volendamse sportorganisatie is belangrijk als het gaat om de uitvoering van het sport- en bewegingsbeleid van de gemeente, maar begeeft zich de laatste jaren ook op tal van andere terreinen. Zo geven Molenaar en consorten voorlichtingen op scholen met betrekking tot het maken van gezonde keuzes in de supermarkt en andere leefstijlthema’s zoals het drinken van water, het eten van fruit, etcetera. En ze spelen onder meer een bepalende rol in het alcohol-ontmoedigingsproject binnen de gemeente: Project Glashelder. ,,De gemeente en wij weten wat we aan elkaar hebben”, aldus Molenaar. ,,Sport-Koepel is ingeburgerd binnen de lokale samenleving, heeft zijn weg gevonden in de onderwijsprogramma’s en het verleden wijst uit dat we goed werk leveren. Wij hopen dan ook van harte dat we ook in de toekomst kunnen blijven samenwerken met de gemeente, zodat we kunnen behouden wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd en kunnen uitbouwen wat er nog aan ideeën op de plank ligt.”

Totdat er een definitief besluit is genomen, blijft het voor Sport-Koepel een onzekere periode. ,,Ik vergelijk het met gras zaaien”, vertelt Molenaar. ,,We hebben een veldje omgeploegd en opnieuw bezaaid. Nu staan we op het punt om het figuurtje erin te rijden, maar moeten we afwachten of dat überhaupt kan. Dat is vervelend, maar we moeten gewoon de situatie blijven volgen en geduldig blijven. Wij zijn ervan overtuigd dat we in gezamenlijkheid tot de beste oplossing gaan komen.”


Leon van Schie is ambassadeur van het NHV-Project 'Jongens Handballen'

Tophandballer Leon van Schie vond dat er bij z’n club Kras/Volendam al niet heel veel jongens waren, maar werd pas echt met z’n neus op de feiten gedrukt door Mission Olympic, het schoolhandbal voor de middelbare scholen. “Daar bleek helemaal geen handbal meer aan jongens te worden aangeboden. Samen met Kras/Volendam heb ik toen een plan gemaakt om juist jongenshandbal te promoten. Want het is toch raar dat handbal voor jongens in Nederland zo achterblijft bij de meisjesafdeling, terwijl er in landen als Frankrijk en Duitsland juist meer jongens dan meisjes handballen.” :: Lees meer
 

Sportinstuif in de Voorjaarsvakantie!

De eerstvolgende kleine schoolvakantie nadert alweer met rassen schreden en dan hebben we het natuurlijk over de Voorjaars- of Krokusvakantie! Ook in deze vakantie organiseren we dan weer een Sportinstuif! Op maandag 26 en dinsdag 27 februari zijn we te vinden in Sporthal Opperdam te Volendam en op donderdag 1 en vrijdag 2 maart oktober zijn we te vinden in zowel Sporthal Het Bolwerck en de MFA in Oosthuizen! Tevens organiseren wij op donderdagmiddag 1 maart een zaalvoetbalinstuif speciaal voor de oudere jeugd. Op woensdag 28 februari zullen we het Baltoernooi organiseren! Klik snel verder voor de aankondiging en dus alle specifieke informatie rondom bezoekerstijden en dergelijke! :: Lees meer