Gemeente verlengt contract met Sport-Koepel met zes maanden! Extra zuurstof in een onzekere periode

De gemeente Edam-Volendam heeft het aflopende contract met Sport-Koepel met zes maanden verlengd. Dat betekent dat de stichting in elk geval tot en met 30 juni volgend jaar subsidie krijgt voor het werk dat wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente. ,,Dit geeft weer extra energie en zuurstof, in een onzekere periode”, vertelt operationeel manager Johan Molenaar. 
Sport-Koepel werkt sinds haar oprichting in 2009 samen met de gemeente en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een allround sportservice-organisatie met in totaal zeven ijverige sportmedewerkers, plus een groot aantal stagiaires. ,,Het is niet zo dat we volledig afhankelijk zijn van de gemeente, maar wel voor een groot deel”, bekent Molenaar. ,,We hebben van het College twee weken geleden te horen gekregen dat we de komende maanden het werk mogen blijven uitvoeren op basis van het huidige activiteitenprogramma. Dat betekent concreet dat de kennismakingslessen, leefstijllessen, sportbuurtwerkactiviteiten en sportinstuiven gewoon weer worden ingepland. Evenals de zesde editie van de Koningsspelen.”
Tegen het licht

Voorheen werd het contract tussen Sport-Koepel en de gemeente Edam-Volendam jaarlijks verlengd. ,,Maar nu moet de nieuwe Sportnota nog vastgesteld worden door de gemeenteraad en de vaststelling staat geagendeerd op het Raadsplein van donderdag 14 december aanstaande”, weet Molenaar. ,,Vanwege de gemeentelijke fusie is een groot aantal zaken opnieuw tegen het licht gehouden en dit maakt het wat complexer voor de gemeente. We hebben eind vorig jaar al te horen gekregen dat de manier waarop we altijd hebben samengewerkt sowieso gaat veranderen, vanwege nieuwe regelgeving en financieringsgrondslagen. Tot op heden worden wij gesubsidieerd voor de werkzaamheden die we uitvoeren voor de gemeente, maar dat gaat niet meer als gevolg van nieuw beleid. Hoe de uitvoering van alle activiteiten na 30 juni wordt vormgegeven, is nog iets waarover de gemeente zich op de korte termijn gaat beraden.”

Glashelder
Sport-Koepel is niet meer weg te denken uit de lokale samenleving. De Volendamse sportorganisatie is belangrijk als het gaat om de uitvoering van het sport- en bewegingsbeleid van de gemeente, maar begeeft zich de laatste jaren ook op tal van andere terreinen. Zo geven Molenaar en consorten voorlichtingen op scholen met betrekking tot het maken van gezonde keuzes in de supermarkt en andere leefstijlthema’s zoals het drinken van water, het eten van fruit, etcetera. En ze spelen onder meer een bepalende rol in het alcohol-ontmoedigingsproject binnen de gemeente: Project Glashelder. ,,De gemeente en wij weten wat we aan elkaar hebben”, aldus Molenaar. ,,Sport-Koepel is ingeburgerd binnen de lokale samenleving, heeft zijn weg gevonden in de onderwijsprogramma’s en het verleden wijst uit dat we goed werk leveren. Wij hopen dan ook van harte dat we ook in de toekomst kunnen blijven samenwerken met de gemeente, zodat we kunnen behouden wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd en kunnen uitbouwen wat er nog aan ideeën op de plank ligt.”

Totdat er een definitief besluit is genomen, blijft het voor Sport-Koepel een onzekere periode. ,,Ik vergelijk het met gras zaaien”, vertelt Molenaar. ,,We hebben een veldje omgeploegd en opnieuw bezaaid. Nu staan we op het punt om het figuurtje erin te rijden, maar moeten we afwachten of dat überhaupt kan. Dat is vervelend, maar we moeten gewoon de situatie blijven volgen en geduldig blijven. Wij zijn ervan overtuigd dat we in gezamenlijkheid tot de beste oplossing gaan komen.”


Sport-Koepel en de Privacy Wetgeving (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 dienen alle organisaties in Nederland, dus bedrijven, gemeenten, banken, zorginstellingen, maar ook alle stichtingen en sportverenigingen te voldoen aan de Europese regels over het beschermen van privacygevoelige gegevens van haar werknemers, leden, klanten, etc. In het kort betekent het dat we niet zonder toestemming namen en adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en foto's mogen plaatsen in onze administratie, op de website, in de NIVO en/of op Social Media (Facebook, Instagram, Twitter, etc.). Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en middels zowel een privacyverklaring op onze website als een privacy policy willen wij u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Lees snel verder.  :: Lees meer
 

Mastermate Avondvierdaagse Volendam komt er aan!

Met het oog op een grotere ‘mooi-weer-kans’ wordt dit wandelspektakel voor jong en oud georganiseerd van 28 mei t/m 1 juni (in plaats van in september). Ook nieuw: het is nu eigenlijk een vijfdaagse geworden! Dus ben je 1 avond verhinderd? Geeft niks! Je kunt deze avond op 1 juni inhalen en zo tóch het Vierdaagse kruisje bemachtigen! Dus spoor al je vrienden, buren en familie en wandel gezellig mee! We hebben voor iedere avond mooie routes van 5 of 10 kilometer. Start: vanuit De Schemerpit (Victory’55), Westerven 43, Volendam tussen 15.30 en 18.30 uur. Kosten: voorinschrijving € 2,50 / na-inschrijving € 3,50. Alle deelnemers ontvangen na afloop het officiële Avondvierdaagse kruisje. Met je startnummer zijn leuke prijzen te winnen op de laatste avond. Je kunt je op de eerste avond aanmelden, maar ook nú al: tussen 09.30 en 12.00 uur in Sporthal Opperdam of via aanmelden@sport-koepel.nl; zie ook www.nloopie.nl :: Lees meer