Vooruitblik op Activiteitenblok 12: Leuk om te weten!

Bent u benieuwd naar wat wij allemaal doen? Voor wie we dat allemaal doen? Enzovoorts? In principe kunt u op onze website alle informatie vinden over onze organisatie en het werk wat wij doen. Om extra inzicht daarin te geven willen we onder het mom van 'leuk om te weten' u meenemen in het programma dat voor ons ligt. Het twaalfde activiteitenblok is inmiddels weer aangevangen en in dat blok zullen we weer 65 activiteiten gaan organiseren. Lees snel verder om te zien wat we preces doen in welke week en welke scholen we o.a. bedienen. Heeft u vragen? Dan kunt u natuurlijk geheel vrijblijvend eens contact met ons opnemen. 

Totaalaantal activiteiten december 2017: 65 activiteiten

Totaalaantal activiteiten week 47: 26
Totaalaantal activiteiten week 48: 7
Totaalaantal activiteiten week 49: 5
Totaalaantal activiteiten week 50: 14 
Totaalaantal activiteiten week 51: 10  
Totaalaantal activiteiten week 52: 3 (Sportinstuif in de Seinpaal)

Deelnemende scholen blok 12 BSP/3e Lesmoment:
• St. Petrusschool
• St. Nicolaasschool
• ’t Kofschip
• Mr. Hayeschool
• OBS ‘t Tilletje
• OBS Koningsspil
• St. Vincentiusschool

Thema’s/Takken van sport blok 12:
• Handbal (onder leiding van handbalinternational Leon van Schie)
• Nieuwste leefstijlles
• Waterles
• Fruitles

Bezoekende scholen blok 12 VSB:

• Het seizoen is inmiddels afgelopen maar bij mooi weer vliegen we erop uit met de pop-up VSB

Bijzonderheden/Bijzondere projecten:
• Een uitgebrachte pagina’s in de NIVO (Coachplatformpagina) op 15 november;
• Drie geplande pagina’s in de NIVO (Coachplatform en Billy’s Beregoede Sportpagina);
• Iedere dinsdag van 16.00u tot 18.00u in Sporthal de Seinpaal en wij doen daar het wedstrijdsecretariaat en zorgen voor verwerking van de scores achteraf. Onze inzet wordt geboden vanuit Club Assist & Support;
• Budocentrum Fun & Fit heeft ons gevraagd om mee te kijken naar een projectplan ‘Budo op School’ welke zich richt op de groepen 1 t/m 4. Dit doen wij vanuit Club Assist & Support;
• HV KRAS/Volendam heeft ons gevraagd om mee te denken in een arbitrageplan. Wij zijn op dit moment aan het kijken op welke wijze in het land hier invulling aan wordt gegeven. Op basis van best practices zal een advies worden gemaakt en zal deze overlegd worden aan het Dagelijks Bestuur van de HV. Uiteindelijk kunnen zij aan de hand van onze blauwdruk weer in de commissies verder werken aan uitwerking/invulling. Dit ook vanuit Club Assist & Support;
• Er zijn ideeën op te kijken naar een nieuwe OldStars activiteit en daarvoor zijn wij in overleg met Leon van Schie van HV KRAS/Volendam om te komen tot een pilot. Begin december willen we eens een ‘walking handbal’ variant gaan organiseren.
• Het seizoen van de FC Volendam OldStars is ook weer begonnen en op dit moment doen daar gemiddeld zo’n 25 á 30 personen iedere week aan mee;
• De 3e speelavond van Jokerclub Hartenvrouw van de St. Jozefvereniging is op 8 november jl. geweest en hier deden 124 vrouwen aan mee. De vierde speelavond staat gepland op 13 december as.;
• De 3e activiteitenavond van Alleenstaandenclub Samen Verder van de St. Jozefvereniging is gepland op 28 november jl. en hiervoor worden 68 heren/dames uitgenodigd. De derde activiteitenavond staat gepland op 28 november as.;
• De startbijeenkomst van een nieuwe activiteit voor de ‘jongere alleengaanden’ is woensdag 15 november georganiseerd. Daar waren 15 personen bij aanwezig en de voorlopige lijst telt 24 aanmeldingen. De activiteit gaat vanaf heden onder de naam ‘Club Solo’ door het leven en zal de komende periode verder worden uitgewerkt. Ook dit vanuit de St. Jozefvereniging. 


Rabobank W&O organiseert de Rabobank Clubkas Campagne en wij doen mee!

Middels deze actie stelt de Rabobank € 65.000 beschikbaar voor clubs uit de omgeving! Ook wij doen mee om een mooi sponsorbedrag bij elkaar te sparen om nieuwe leuke activiteiten te organiseren voor de oudere jeugd. Hier hebben wij uw hulp voor nodig! Bent u lid van Rabobank Waterland & Omstreken? Stem dan voor 28 augustus tot en met 17 september op ons via www.clubkascampagne.nl! Laat jouw omgeving weten dat wij meedoen en verzamel zoveel mogelijk stemmen! Elke stem is geld waard! Dus breng jouw stem uit voor Sport-Koepel via www.clubkascampagne.nl! :: Lees meer
 

Gemeente verlengt contract met Sport-Koepel met 12 maanden

De gemeente Edam-Volendam heeft het aflopende contract met Sport-Koepel verlengd met 12 maanden. Dat betekent dat de stichting in elk geval tot 31 juli van het volgend jaar het werk kan blijven doen op het gebied van sportstimulering, sportbuurtwerk en verenigingsondersteuning. “Dit geeft ons weer extra energie en zuurstof, in een onzekere periode”, vertelt Johan Molenaar, operationeel manager van Sport-Koepel. Sport-Koepel werkt sinds haar oprichting in 2009 samen met de gemeente en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een allround sportservice-organisatie met in totaal 9 ijverige (parttime) sportmedewerkers, plus een groot aantal stagiairs. “Het is niet zo dat we volledig afhankelijk van de gemeente zijn maar wel voor een groot deel”, bekent Molenaar. :: Lees meer