Vooruitblik op Activiteitenblok 12: Leuk om te weten!

Bent u benieuwd naar wat wij allemaal doen? Voor wie we dat allemaal doen? Enzovoorts? In principe kunt u op onze website alle informatie vinden over onze organisatie en het werk wat wij doen. Om extra inzicht daarin te geven willen we onder het mom van 'leuk om te weten' u meenemen in het programma dat voor ons ligt. Het twaalfde activiteitenblok is inmiddels weer aangevangen en in dat blok zullen we weer 65 activiteiten gaan organiseren. Lees snel verder om te zien wat we preces doen in welke week en welke scholen we o.a. bedienen. Heeft u vragen? Dan kunt u natuurlijk geheel vrijblijvend eens contact met ons opnemen. 

Totaalaantal activiteiten december 2017: 65 activiteiten

Totaalaantal activiteiten week 47: 26
Totaalaantal activiteiten week 48: 7
Totaalaantal activiteiten week 49: 5
Totaalaantal activiteiten week 50: 14 
Totaalaantal activiteiten week 51: 10  
Totaalaantal activiteiten week 52: 3 (Sportinstuif in de Seinpaal)

Deelnemende scholen blok 12 BSP/3e Lesmoment:
• St. Petrusschool
• St. Nicolaasschool
• ’t Kofschip
• Mr. Hayeschool
• OBS ‘t Tilletje
• OBS Koningsspil
• St. Vincentiusschool

Thema’s/Takken van sport blok 12:
• Handbal (onder leiding van handbalinternational Leon van Schie)
• Nieuwste leefstijlles
• Waterles
• Fruitles

Bezoekende scholen blok 12 VSB:

• Het seizoen is inmiddels afgelopen maar bij mooi weer vliegen we erop uit met de pop-up VSB

Bijzonderheden/Bijzondere projecten:
• Een uitgebrachte pagina’s in de NIVO (Coachplatformpagina) op 15 november;
• Drie geplande pagina’s in de NIVO (Coachplatform en Billy’s Beregoede Sportpagina);
• Iedere dinsdag van 16.00u tot 18.00u in Sporthal de Seinpaal en wij doen daar het wedstrijdsecretariaat en zorgen voor verwerking van de scores achteraf. Onze inzet wordt geboden vanuit Club Assist & Support;
• Budocentrum Fun & Fit heeft ons gevraagd om mee te kijken naar een projectplan ‘Budo op School’ welke zich richt op de groepen 1 t/m 4. Dit doen wij vanuit Club Assist & Support;
• HV KRAS/Volendam heeft ons gevraagd om mee te denken in een arbitrageplan. Wij zijn op dit moment aan het kijken op welke wijze in het land hier invulling aan wordt gegeven. Op basis van best practices zal een advies worden gemaakt en zal deze overlegd worden aan het Dagelijks Bestuur van de HV. Uiteindelijk kunnen zij aan de hand van onze blauwdruk weer in de commissies verder werken aan uitwerking/invulling. Dit ook vanuit Club Assist & Support;
• Er zijn ideeën op te kijken naar een nieuwe OldStars activiteit en daarvoor zijn wij in overleg met Leon van Schie van HV KRAS/Volendam om te komen tot een pilot. Begin december willen we eens een ‘walking handbal’ variant gaan organiseren.
• Het seizoen van de FC Volendam OldStars is ook weer begonnen en op dit moment doen daar gemiddeld zo’n 25 á 30 personen iedere week aan mee;
• De 3e speelavond van Jokerclub Hartenvrouw van de St. Jozefvereniging is op 8 november jl. geweest en hier deden 124 vrouwen aan mee. De vierde speelavond staat gepland op 13 december as.;
• De 3e activiteitenavond van Alleenstaandenclub Samen Verder van de St. Jozefvereniging is gepland op 28 november jl. en hiervoor worden 68 heren/dames uitgenodigd. De derde activiteitenavond staat gepland op 28 november as.;
• De startbijeenkomst van een nieuwe activiteit voor de ‘jongere alleengaanden’ is woensdag 15 november georganiseerd. Daar waren 15 personen bij aanwezig en de voorlopige lijst telt 24 aanmeldingen. De activiteit gaat vanaf heden onder de naam ‘Club Solo’ door het leven en zal de komende periode verder worden uitgewerkt. Ook dit vanuit de St. Jozefvereniging. 


Sport-Koepel en de Privacy Wetgeving (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 dienen alle organisaties in Nederland, dus bedrijven, gemeenten, banken, zorginstellingen, maar ook alle stichtingen en sportverenigingen te voldoen aan de Europese regels over het beschermen van privacygevoelige gegevens van haar werknemers, leden, klanten, etc. In het kort betekent het dat we niet zonder toestemming namen en adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en foto's mogen plaatsen in onze administratie, op de website, in de NIVO en/of op Social Media (Facebook, Instagram, Twitter, etc.). Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en middels zowel een privacyverklaring op onze website als een privacy policy willen wij u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Lees snel verder.  :: Lees meer
 

Mastermate Avondvierdaagse Volendam komt er aan!

Met het oog op een grotere ‘mooi-weer-kans’ wordt dit wandelspektakel voor jong en oud georganiseerd van 28 mei t/m 1 juni (in plaats van in september). Ook nieuw: het is nu eigenlijk een vijfdaagse geworden! Dus ben je 1 avond verhinderd? Geeft niks! Je kunt deze avond op 1 juni inhalen en zo tóch het Vierdaagse kruisje bemachtigen! Dus spoor al je vrienden, buren en familie en wandel gezellig mee! We hebben voor iedere avond mooie routes van 5 of 10 kilometer. Start: vanuit De Schemerpit (Victory’55), Westerven 43, Volendam tussen 15.30 en 18.30 uur. Kosten: voorinschrijving € 2,50 / na-inschrijving € 3,50. Alle deelnemers ontvangen na afloop het officiële Avondvierdaagse kruisje. Met je startnummer zijn leuke prijzen te winnen op de laatste avond. Je kunt je op de eerste avond aanmelden, maar ook nú al: tussen 09.30 en 12.00 uur in Sporthal Opperdam of via aanmelden@sport-koepel.nl; zie ook www.nloopie.nl :: Lees meer