Vooruitblik op Activiteitenblok 12: Leuk om te weten!

Bent u benieuwd naar wat wij allemaal doen? Voor wie we dat allemaal doen? Enzovoorts? In principe kunt u op onze website alle informatie vinden over onze organisatie en het werk wat wij doen. Om extra inzicht daarin te geven willen we onder het mom van 'leuk om te weten' u meenemen in het programma dat voor ons ligt. Het twaalfde activiteitenblok is inmiddels weer aangevangen en in dat blok zullen we weer 65 activiteiten gaan organiseren. Lees snel verder om te zien wat we preces doen in welke week en welke scholen we o.a. bedienen. Heeft u vragen? Dan kunt u natuurlijk geheel vrijblijvend eens contact met ons opnemen. 

Totaalaantal activiteiten december 2017: 65 activiteiten

Totaalaantal activiteiten week 47: 26
Totaalaantal activiteiten week 48: 7
Totaalaantal activiteiten week 49: 5
Totaalaantal activiteiten week 50: 14 
Totaalaantal activiteiten week 51: 10  
Totaalaantal activiteiten week 52: 3 (Sportinstuif in de Seinpaal)

Deelnemende scholen blok 12 BSP/3e Lesmoment:
• St. Petrusschool
• St. Nicolaasschool
• ’t Kofschip
• Mr. Hayeschool
• OBS ‘t Tilletje
• OBS Koningsspil
• St. Vincentiusschool

Thema’s/Takken van sport blok 12:
• Handbal (onder leiding van handbalinternational Leon van Schie)
• Nieuwste leefstijlles
• Waterles
• Fruitles

Bezoekende scholen blok 12 VSB:

• Het seizoen is inmiddels afgelopen maar bij mooi weer vliegen we erop uit met de pop-up VSB

Bijzonderheden/Bijzondere projecten:
• Een uitgebrachte pagina’s in de NIVO (Coachplatformpagina) op 15 november;
• Drie geplande pagina’s in de NIVO (Coachplatform en Billy’s Beregoede Sportpagina);
• Iedere dinsdag van 16.00u tot 18.00u in Sporthal de Seinpaal en wij doen daar het wedstrijdsecretariaat en zorgen voor verwerking van de scores achteraf. Onze inzet wordt geboden vanuit Club Assist & Support;
• Budocentrum Fun & Fit heeft ons gevraagd om mee te kijken naar een projectplan ‘Budo op School’ welke zich richt op de groepen 1 t/m 4. Dit doen wij vanuit Club Assist & Support;
• HV KRAS/Volendam heeft ons gevraagd om mee te denken in een arbitrageplan. Wij zijn op dit moment aan het kijken op welke wijze in het land hier invulling aan wordt gegeven. Op basis van best practices zal een advies worden gemaakt en zal deze overlegd worden aan het Dagelijks Bestuur van de HV. Uiteindelijk kunnen zij aan de hand van onze blauwdruk weer in de commissies verder werken aan uitwerking/invulling. Dit ook vanuit Club Assist & Support;
• Er zijn ideeën op te kijken naar een nieuwe OldStars activiteit en daarvoor zijn wij in overleg met Leon van Schie van HV KRAS/Volendam om te komen tot een pilot. Begin december willen we eens een ‘walking handbal’ variant gaan organiseren.
• Het seizoen van de FC Volendam OldStars is ook weer begonnen en op dit moment doen daar gemiddeld zo’n 25 á 30 personen iedere week aan mee;
• De 3e speelavond van Jokerclub Hartenvrouw van de St. Jozefvereniging is op 8 november jl. geweest en hier deden 124 vrouwen aan mee. De vierde speelavond staat gepland op 13 december as.;
• De 3e activiteitenavond van Alleenstaandenclub Samen Verder van de St. Jozefvereniging is gepland op 28 november jl. en hiervoor worden 68 heren/dames uitgenodigd. De derde activiteitenavond staat gepland op 28 november as.;
• De startbijeenkomst van een nieuwe activiteit voor de ‘jongere alleengaanden’ is woensdag 15 november georganiseerd. Daar waren 15 personen bij aanwezig en de voorlopige lijst telt 24 aanmeldingen. De activiteit gaat vanaf heden onder de naam ‘Club Solo’ door het leven en zal de komende periode verder worden uitgewerkt. Ook dit vanuit de St. Jozefvereniging. 


Volop ontwikkeling binnen het Kenniscentrum Talent Edam-Volendam

"Sinds begin september krijgen de leerlingen in Edam bij de Nieuwe School en De Trimaran volgens de KTEV-visie bewegingsonderwijs. Het centrale doel daarbij is de brede motorische ontwikkeling van het kind en daarvoor werken we niet alleen met bestaande methodieken maar hebben daar ook het Athletic Skills Model aan toegevoegd. Dit is verenigd in één KTEV-vakwerkplan en dat vakwerkplan zijn we aan het implementeren in onze gemeente. Niet alleen in Edam bij de genoemde scholen maar ook in de Zeevangse kernen is de vakdocent hiermee aan het werk" zo vertelt technisch coördinator van het KTEV, Mathieu Voorthuijzen. "Bijgevoegd een foto van een bewegingsbaan waarmee ik bij mijn klassen in Amsterdam de Basic Movement Skills rollen duikelen en draaien test. Deze bewegingsbaan is dan het vertrekpunt om daarna middels zes lessen aandacht aan deze skills te besteden. Na deze zes lessen gaan we wederom een test doen om de voortgang en ontwikkeling inzichtelijk te maken" zo vertelt Milco Baartscheer, trajectbeleider onderwijs van het KTEV. :: Lees meer
 

De Sportinstuif komt er weer aan!

Over een week is het weer vakantietijd en zullen we weer de Sportinstuiven organiseren. Maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 oktober zijn we te vinden in Sporthal Opperdam. Donderdag 25 oktober zullen we zowel in de MFA te Oosthuizen en Sporthal Het Bolwerck in Edam te gast zijn en op vrijdag 26 oktober zullen we alleen in Edam te gast zijn.Ook dit keer is Billy's Time Track aanwezig! Dit is een onderdeel waar kinderen van verschillende scholen en leeftijden het tegen elkaar op kunnen nemen op een heuse beweegbaan. Op deze Time Track dienen de kinderen na een oefenronde op de proefbaan een zo’n snel mogelijke tijd neer te zetten. Deze tijd wordt genoteerd en hier krijgen de kinderen een sportdiploma van Billy de Beer voor! Uiteraard hebben we ook de normale programmering voor u! Iedere dag kunt u ergens in de gemeente vanaf 10.00u terecht voor de Sportinstuif.  :: Lees meer