Investeren in jezelf: Ervaring in sportbestuur staat goed op cv van studenten!

Bij het plaatsen van een vacature vraagt een bedrijf tegenwoordig direct om werkervaring. Uit onderzoek van de Universiteit van Twente onder recruiters (een persoon die namens of vanuit een bedrijf personeel probeert te werven en te selecteren) blijkt dat bestuurs- en commissie-ervaring de kansen op de arbeidsmarkt daadwerkelijk vergroot. De vraag vanuit het bedrijfsleven is tegenwoordig steeds meer gericht op de persoonlijke ontwikkeling en de nevenactiviteiten naast de studie. Vanuit het uitgangspunt ’Investeer in jezelf’ en om aanwas van nieuw bestuurlijk kader te werven, lanceerde Arjan Molenaar (oud-voorzitter ZVV Volendam) het idee om studenten de kans te geven die ervaring op te laten doen bij de lokale sportverenigingen. Johan Molenaar (Sport-Koepel) zal daarbij naar vraag en aanbod en de juiste match kijken. Lees snel verder voor het gehele interview dat beide heren hebben gehad met Eddy Veerman van de NIVO (een bekend weekblad in Edam-Volendam)! 

Johan Cruijff initieerde het op zijn manier: sporters de kans geven om sport en studie te combineren, zodat ze worden opgeleid voor functies in het bedrijfsleven en sportieve kader. Voor dat laatste zijn steeds minder mensen te vinden, zowel vrijwilligers als bestuursleden. ,,Het is het oud-Hollandse spel, wat je vroeger op tv had, dat een deelnemer in de lucht allerlei stokken zag hangen, die hij dan moest proberen op te vangen als er een viel. In het geval van een bestuur zal de voorzitter of een ander bestuurslid die dan wel opvangen, zo wordt vaak gedacht”, vangt Arjan Molenaar aan.

Nieuwe generatie
Johan: ,,De vraag is of de nieuwe generatie dat ook bereid is te doen. De oude generatie heeft van vaders en moeders meegekregen: als je tijd over hebt, doe je wat voor je medemens en ze volgden vaak als vanzelfsprekend het voorbeeld van hun ouders.” Arjan: ,,De gemiddelde leeftijd van veel besturen kwam zodoende hoog te liggen. En wat je ziet is dat als de grote vakantie van bepaalde mensen nadert en ze met pensioen gaan, zij in elk gat springen. Een goed voorbeeld voor ons, wat we nabij meemaakten, was Jan de Does. Hij overleed begin dit seizoen. We wisten wel wat zijn formele rol was, maar al die andere kleine taken, de punaises eromheen zeg maar, dat was behoorlijk breed. Dat is denk ik kenmerkend voor andere besturen.”

Johan: ,,Dat sterke punt is tegelijkertijd ook het zwakke punt. Als iemand opeens wordt weggetrokken, wat gebeurt er dan? Je moet dus praten over continuïteit en opvolging. Zoals je ook moet oppassen dat als iemand binnenkomt en de visie overhoop gooit en die vertrekt plotsklaps; wat dan? Als er maar eentje de lijnen uitzet en twee sterke handen eromheen zijn en die vallen weg, dan ben je gedwongen helemaal opnieuw te beginnen.”
 
’De groep met huidige en zich aandienende bestuursleden is te klein’

Arjan: ,,Ruim een jaar geleden stapten bij ons Jan Kwakman (bami) en Nico Binken weloverwogen uit het bestuur, om in dat van de RKAV plaats te nemen. Toen we destijds de taken bekeken en opnieuw moesten groeperen, gingen we bij het herinrichten werkpakketjes maken. De taken werden verdeeld, de verantwoordelijkheid over jeugd, senioren, financiën, sponsoring, ledenadministratie, wedstrijdsecretariaat, een stukje algemeen en de pr- en communicatie.” ,,We hebben een goede structuur neergezet, gekeken naar wat het meest belangrijk is en naar wat je minimaal wilt realiseren, oftewel prioriteiten stellen. Langzaam maar zeker zie je dat er tekort is aan capaciteit, puur door het tijdgebrek. Dat men daardoor toekomt aan hetgeen gedaan moet worden, maar niet aan de extraatjes.”

Johan: ,,Waarbij het altijd van belang is om qua beleidsrichting een stip aan de horizon te zetten, waar je naar toe wilt en nadenkt over hoe daar te komen. Sommige verenigingen hebben zo’n beleidsplan en als Sport-Koepel geven we ook aan van ‘stuur het naar ons toe, dan screenen wij het voor je’.” Arjan: ,,Wij zijn dat plan nu aan het reviewen.”
Hij maakt het bruggetje.,, Ik liep al langer met het idee, maar door tijdgebrek verdween het even van de radar. Maar gezien de ontwikkelingen bij de ZVV vorig jaar, met het plotsklaps verdwijnen van drie belangrijke mensen, kwam het weer boven drijven. Juist dan zou het zo goed zijn als je studenten in kan zetten. Vroeger was het normaal als je vrijwilligerswerk deed en als je kijkt wat in ons dorp allemaal is gebeurd en gebeurt, is dat heel veel. Maar zoals ook gezegd, de gemiddelde leeftijd in de diverse besturen was en is best hoog. Voor die mensen is het een way of life geworden. De jeugd van nu moet heel veel: sporten, studeren, de mobiele telefoon. Wat zou hun beweegreden nog zijn om iets extra’s voor de sportvereniging te doen? Terwijl die vereniging het nodig heeft, omdat als je niet verjongt, je tegen je grenzen aan gaat lopen.”

Johan: ,, Als je inderdaad nagaat wat hier gebeurt, met de FC, het handbal, RKAV, zaalvoetbal, basketbal, Mauritius, ga zo maar door, als je de sponsorbedragen optelt, gebeurt er ook in dat opzicht veel, want het kost veel geld. Een enkele jongere vindt het nog leuk om in de avond- of weekenduren tijd in de vereniging te steken. Sommige mensen hebben die intrinsieke motivatie, die zit er al in. Maar als men niet een duidelijk beeld heeft van wat men wil, dan sluiten ze niet zo snel aan bij een vereniging. En dan gaat men toch liever wat extra werken, om geld te verdienen.” Arjan: ,,We kunnen dus constateren dat de groep met huidige en zich aandienende bestuurlijke kaderleden te klein is. Iets wat door allerlei ontwikkelingen misschien ook logisch is. Als je studeert en sport en je wilt je vrienden en vriendinnen zien, wat extra werken om uit te gaan of andere dingen te kunnen bekostigen plus je wordt ook gevoed door alles op de telefoon en laptop, blijft er weinig tijd over. In de tijd dat ik student was, waren veel van mijn medestudenten aangesloten bij studentenverenigingen. En waarom? Dat vonden ze gezellig, maar het ging met name om het opbouwen van hun cv. Als de markt gunstig, kom je wel aan het werk, maar als dat wat schaarser is, moet je je zien te onderscheiden en dat doe je door een cv op te bouwen waarop je kunt aantonen dat je in een commissie of het bestuur van een vereniging hebt gezeten.”

Johan: ,,Waarmee je ook laat zien dat je niet te beroerd bent een stapje extra te zetten.” Arjan: ,,Tuurlijk is het begrijpelijk dat jongeren ook ergens iets willen bijverdienen, of dat nou in de viswinkel is of elders. Maar met de ervaringen in een bestuur laat je ook zien dat je ook andere kwaliteiten bezit, organisatorisch, integriteit, professionaliteit, verantwoordelijkheid. In een onderzoek van de Universiteit van Twente is de relatie onderzocht tussen dit soort bestuurs- en commissie-ervaring tijdens de studie op de kansen op de arbeidsmarkt. En daar blijkt een behoorlijke relatie te zijn. Op sommige vlakken praat je dan over een kansvergroting van tien tot twintig procent op een functie, omdat recruiters dat opmerken, die leggen je dan bovenop de stapel. Er zijn daarbij drie hoofdstromen achterhaald, die voor recruiters onderscheidend zijn. De persoonlijke kenmerken, het kennisniveau en een derde pijler.” ,,Als je een langere periode in een commissie of bestuur zit, ontwikkel je bepaalde vaardigheden, dat is ook een beetje de aanname. Als je in zo’n kader functioneert, kan het ook zijn dat je een aanbeveling krijgt als daar om wordt gevraagd door een bedrijf. Stel: je hebt in de sponsorcommissie gezeten van de ZVV. Dan doe je acquisitie; als je vervolgens een commerciële functie ambieert in dat segment, heb je dus al werkervaring opgebouwd. Op die manier verrijk je je cv met waardevolle werkervaring. Vanuit dat idee van de studentenverenigingen, dacht ik: waarom kan dat niet in de sport? Dat heb ik op papier gezet en zo raakte ik in gesprek met de Sport-Koepel.”

Vraag en aanbod

Johan: ,,We hebben met de decaan van het Don Bosco College gesproken en die gaf aan dat leerlingen veel eerder dan voorheen worden onderworpen aan een selectiemoment. Voor veel studies word je uitgeloot en dan kijken ze ook al selectief en moet je op gesprek. Ze proberen de leerling ook bewust te maken daarvan, dat onder meer de cijferlijst goed moet zijn. En zo geven ze ook aan dat als je fysiotherapeut wil worden, je al ervaring kan opbouwen bij een vereniging. Enerzijds zou dit traject al interessant zijn voor de groep die op het punt staat een keuze te maken.” Arjan: ,,Anderzijds is die groep heel jong. Als je vijftien jaar bent, zijn er zeker klussen binnen sportvereniging, maar HBO- en WO-studenten brengen al iets extra’s mee vanwege hun leeftijd en studie-ervaring. Die eerste groep is inzetbaar voor doe-functies, die andere groep kan al op een sponsor afstappen of organisatorische functies vervullen in commissie of bestuur.” ,,Prioriteit voor ons is om met die tweede groep aan de slag te gaan.”

Johan: ,,Het gaat om willen investeren in jezelf. We hopen aan bewustwording te doen, dat als men tijdig denkt aan het opbouwen van de cv, dat dat de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Iedere vereniging kan wel deze studenten plaatsen. Uiteraard ook het vraag en aanbod en de matching van belang. Sport-Koepel kan verenigingen ondersteunen bij het aanboren van nieuw kader en als we dan vraag en aanbod bij elkaar krijgen, kunnen wij bij de deur bij wijze van spreken al een eerste schifting maken. Omdat we weten welke verenging op welk vlak iemand nodig heeft. We gaan een database met functies aanleggen, welke studie daarbij hoort, het competentieprofiel, wat voor persoon daarbij past. Dat kunnen we samen met de verenigingen vormgeven. Dan zorgen wij voor de warme overdracht.” Arjan: ,,De studenten komen hier bij Sport-Koepel in de Opperdam binnen, geven aan wat ze zouden willen, welke affiniteit ze met welke sport hebben, dan past dat het beste. Bij de ZVV hebben we zo vier plekken, de RKAV is bijvoorbeeld ook zeer geïnteresseerd. We krijgen een lijst met tachtig studenten die hun diploma op het DBC hebben behaald. Structureel zou je dat jaarlijks kunnen krijgen en voortijdig voorlichting kunnen geven.” Johan: ,,De scholieren die inmiddels zijn uitgestroomd, kunnen we traceren via de database van het Don Bosco College, waar ze heen zijn gegaan. Om hen ook deze kans te bieden”

Johan: ,,We hadden het eerder over de drijfveer van jongeren, die toch ook graag iets aan geld om handen willen hebben en daarom bijbaantjes zoeken. Met het concept wat wij voor ogen hebben, dus met het opdoen van commissie- en bestuurservaring, zullen ze meer kans maken om straks met een goede baan ook een goed salaris te verdienen. Dan heb je de investering terugverdiend, omdat je bovenaan die stapel komt.” Arjan: ,,En we geloven er in, dat zo’n tien procent van de jongeren die deze stap maakt, ook langer aan de vereniging verbonden blijft. Zelf ben ik ook bij de ZVV binnengekomen om iets in de sponsoring te gaan doen en inmiddels ben ik voorzitter. Dat ambieert niet iedereen, maar zo kan het op het groeipad ook lopen. Als een rol je ligt, begin je het leuk te vinden. Als je er niks mee hebt, motiveert het niet. Wij geloven in dit concept en dat het mes aan twee kanten gaat snijden.”

Johan: ,,De ZVV heeft concreet al taken en pakketten te verdelen. Als we daar gaan starten, hebben we meteen een praktijkcase. Daar kunnen we uit leren, waar we nog moeten schaven, vervolgens kunnen we het doortrekken naar andere verenigingen, zodat we valkuilen kunnen herkennen en het systeem kunnen perfectioneren.’ Arjan: ,,Voor pr- en communicatie hebben wij bijvoorbeeld onlangs Erik Jonk van QStylez aan ons bestuur toegevoegd en voor het penningmeesterschap hebben we Nico Karhof en Kees Kwakman; als jongeren in die studierichting iets willen, kunnen ze van dat soort mensen veel leren. Als ze dan later bij het solliciteren een recommandatiebrief nodig hebben, kan ik die schrijven vanuit mijn rol als oud-voorzitter, maar ook mijn zakelijke functie. We zijn voornemens om kandidaten voor bestuurs- en commissiefuncties te gaan werven onder studenten in zowel economische en bedrijfsstudies en technische studies.”

Interesse: neem dan contact op met Johan Molenaar van Sport-Koepel via 0299-324650 of stuur een mail naar j.molenaar@sport-koepel.nl

Sportinstuiven waren weer gezellig en goed bezocht!

Door Sport-Koepel werden ook in deze Voorjaarsvakantie weer als gewaardeerde activiteiten de Sportinstuiven opgezet in alle drie de kernen van onze gemeente. Op maandag en dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur vonden de Sportinstuiven plaats in Sporthal Opperdam. Terwijl het buiten winters weer met een koude oostenwind was, kon de jeugd zich in de verwarmde hal lekker sportief vermaken met allerlei sportieve spellen en activiteiten. Bij de entree werden de kinderen verwelkomd door maatschappelijke stagelopers van de Sport-Koepel, die ook in de hal zelf een oogje in het zeil hielden. Enkele nieuwe attracties zijn erbij gekomen, zoals een nieuw luchtspringkasteel en Japanse pakken kunnen aangetrokken worden voor het sumoworstelen. Voetbal en tafeltennis kon gespeeld worden. Drie racefietsen stonden er op rollers, grote kinderspelen, een tekenhoek, badminton, basketbal, etc. :: Lees meer
 

De Vliegende Sport Brigade gaat weer van start

Vanaf deze week zal de Vliegende Sport Brigade weer terugkeren in het straatbeeld in Edam-Volendam. Het doel van dit project is om de kinderen achter de computer en tv vandaan te halen en dat doen wij door middel van twee bakfietsen gevuld met sport- en spelmateriaal. "Gelukkig werkt het weer deze week ook goed mee dus wij hebben er al zin in" zo vertelt consulent sportbuurtwerk Leroy Teunis. "We gaan ook dit jaar weer op dinsdagmiddag richting het Koningsspil in Oosthuizen, op woensdagmiddag richting de Trimaran in Edam en op donderdagmiddag richting de Jozefschool in Volendam. Alle tijden zijn hetzelfde gebleven. Wilt u het complete programma rustig bekijken? Lees dan snel verder" zo besluit Teunis.  :: Lees meer